Контакти


Новини ----------------------- “ИНЕКСПРЕС” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2468 по проект „Подкрепа за малки преприятия с оборот над 500 000лв., за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 19.10.20201. и е с продължителност 3 месеца.