ул. Александър Дякович № 6

9000 Варна

Телефон : (052) 650265, 606064, 602764

Fax : (052) 603813

E-mail : parts@inexpress.bg


Начало